دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران 2012 در مصاحبه با واحد مرکزي خبر درباره نتايج اين مسابقات با بيان اينکه تيم MRLدانشگاه آزاد اسلامي قزوين با ده مقام قهرماني ، درصدر قرار گرفت، افزود: در ليگ ربات خانگي ؛ تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام نخست را به دست آورد.
آقاي سعيدي گفت : در ليگ ربات انسان نماي نوجوان تيم به ربات از دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان اصفهان رتبه هاي اول را از آن خود کرد و در ليگ انسان نماي کودک تيم AUT MAN از دانشگاه صنعتي امير کبير مقام اول ، تيم soroboاز دانشگاه آزاد اسلامي صوفيان مقام دوم و تيم به ربات از دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان اصفهان مقام سوم را از آن خود کردند.
وي با بيان اينکه در بخش بهترين تيم فني انسان نماي کودک و هم چنين بخش بهترين تيم فني تيم انسان نماي نوجوان تيم
به ربات از دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان مقام نخست را کسب کرد گفت : در ليگ شبيه ساز عامل امداد؛ تيم ZJU- BASEاز دانشگاه چجيانگ چين مقام اول، تيمAUT-SOS از دانشگاه صنعتي اميرکبير مقام دوم و تيم ESKILAS از دبيرستان علامه حلي مقام سوم را به دست آوردند.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران افزود : در ليگ ربات امدادگر مجازي تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و تيم YILDIZاز دانشگاه صنعتي اميرکبير به ترتيب در جايگاه اول تا دوم قرار گرفتند.
در بخش بهترين ارائه تيمي شبيه ساز عامل امداد نيز تيم FC PORTUGALاز دانشگاه PORTO پرتغال مقام اول را از آن خود کرد.
وي اضافه کرد : در ليگ نمايش ربات دانش آموزي ابتدايي ؛ تيم IROBOTاز بخش آزاد رتبه اول و تيم AI رتبه دوم اين دوره از رقابت ها را به دست آوردند.
آقاي سعيدي گفت : در ليگ ربات امدادگر دانش آموزي پيشرفته الف؛ تيم کاسپين از دبيرستان شهيد اژه اي 2 اصفهان ، رتبه نخست ، تيم صدرا ربات از شرکت نوآوران خلاق صدرا رتبه دوم و تيم کاوش از مجتمع آموزشي قلم رتبه سوم را کسب کردند.
وي افزود : در ليگ ربات امدادگر دانش آموزي ب؛ تيم R2T از مرکز پژوهش رازي مشهد، تيم حلي پايدار از دبيرستان علامه حلي تهران و تيم POLARIS از دبيرستان امام صادق (ع) اصفهان به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران گفت : در ليگ ربات فوتبال دانش آموزي الف وزن آزاد؛ تيم FTAT ازدبيرستان فرزانگان تهران مقام نخست، تيم A2Zاز دبيرستان فرزانگان شماره دو تهران و تيم NICE AND SLOWاز دبيرستان علامه حلي 3 مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.
آقاي سعيدي افزود : در ليگ ربات فوتبال دانش آموزي (سبک وزن)؛ FAST & SMART از پژوهش سراي دانش آموزي حج امرالله خبازي از فريدون کنار مقام اول، تيم HELLI4LW از دبيرستان علامه حلي شماره 4 تهران مقام دوم و تيم FTBLW از دبيرستان فرزانگان تهران مقام سوم اين ليگ را از آن خود کردند.
وي ادامه داد : در ليگ فوتبال دانش آموزي ب- وزن آزاد مقام نخست به تيم نقش جهان از دبيرستان شهيد اژه اي اصفهان ، مقام دوم به تيم MASTER AND COMMANDER از دبيرستان علامه حلي شماره 3 تهران و مقام سوم به تيم IMAM JAVAD ET از دبيرستان امام جواد(ع) رسيد.
آقاي سعيدي گفت : در ليگ امداد دانش آموزي فضاي مشترک تيم انرژي اتمي از دبيرستان انرژي اتمي تهران به مقام نخست دست يافت.
وي با بيان اينکه در ليگ امدادگر ابتدايي – الف تيم سينا 2 از مجتمع آموزشي ابوعلي سينا مقام اول و تيم FDMX از دبيرستان شهيد دانش بخش، مقام دوم را به دست آورند، افزود : در ليگ نمايش ربات هاي دانش آموزي ابتدايي تيم IROBOT از بخش آزاد اول و تيم AI از آموزشگاه هوش مصنوعي دوم شدند.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران گفت : جايزه ويژه کميته فني در نمايش ربات هاي دانش آموزي – ابتدايي به تيم برمودا از پژوهش سراي امام صادق (ع) بم تعلق گرفت.
وي افزود : در ليگ نمايش ربات هاي دانش آموزي پيشرفته تيم INSPECTION PIPE از دبيرستان علامه حلي شماره 3 تهران ، برنده اول و تيم فرزانگان 2 از دبيرستان فرزانگان شماره 2 دوم و تيم خرد از دبيرستان منظومه خرد مقام سوم را به دست آوردند.
آقاي سعيدي افزود : در ليگ اصلي ربات پرنده، تيم MRL از دانشگاه آزاد قزوين به مقام نخست، تيم پارک علم و فن آوري سمنان از دانشگاه سمنان مقام دوم و تيم FSR از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات فارس به مقام سوم دست يافتند. در بخش بهترين تيم فني ربات پرنده تيم نصر از بخش آزاد عنوان قهرماني را به دست آورد.
وي گفت : در ليگ فوتبال سه بعدي نيز تيم هاي UT- AUSTIN- VILLA از دانشگاه تگزاس آستين امريکا و تيم ROBO- CANES از دانشگاه ميامي امريکا و دانشگاه CIT3D از موسسه تکنولوژي چوانگ چو چين به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به دست آوردند.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران با اشاره به اينکه در بخش بهترين ارائه تيمي شبيه ساز فوتبال سه بعدي تيم TEMPUX3D از دانشگاه فردوسي مشهد به مقام قهرماني دست يافت، افزود : در ليگ فوتبال دو بعدي تيم مارليک از دانشگاه گيلان اول ، تيم ريتون از دانشگاه شهيد رجايي دوم و تيم هفاسيتون از دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب مقام سوم را به خود اختصاص دادند.
وي اضافه کرد : در ليگ ربات امدادگر واقعي نيز تيم MRL مقام اول ، تيم YRA از دانشگاه آزاد اسلامي يزد دوم و تيم هاي FKR2 از دانشگاه آزاد اسلامي فيروزکوه و تيم آريانا از دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز به صورت مشترک مقام سوم را به دست آورند.
آقاي سعيدي گفت : در بخش بهترين ربات در جابه جايي اجسام تيمRESCUE از دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند مقام برتر را به دست آورد.
وي با بيان اينکه در بخش بهترين قابليت عملکرد هوشمند تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام نخست را کسب کرد، افزود : در بهترين قابليت گذر از موانع صعب العبور تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام نخست و تيم YAR از دانشگاه آزاد اسلامي يزد مقام دوم را از آن خود کرد.
آقاي سعيدي گفت : اين رقابت ها در ليگ فوتباليست سايز کوچک با قهرماني تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و مقام دومي تيم AUT PARSIAN از دانشگاه اميرکبير و عنوان سومي IMMORTALSاز دانشگاه علم وصنعت ايران به پايان رسيد.
وي افزود : در بخش رقابت فني ربات فوتباليست سايز کوچک AUT PARSIAN دانشگاه صنعتي امير کبير مقام اول را کسب کرد.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران گفت : در ليگ ربات مين ياب دستي نيز تيم YRA از دانشگاه آزاد يزد اول ، تيمARAM از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي دوم و تيم هاي سفير سما اراک 2 از آموزشکده فني و حرفه اي سما اراک و تيم البرز از هوا صنعت ايرانيان به مقام سوم دست يافتند.
وي افزود : در بخش رقابت فني مين ياب تيم هايART از دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر و البرز اميرکبير از دانشگاه صنعتي امير کبير به طور مشترک به مقام سوم دست يافتند.
آقاي سعيدي با بيان اينکه در ليگ ربات زير دريايي سنگين وزن تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام قهرماني را کسب کرد، گفت : در ليگ ربات زير دريايي سبک وزن تيم کاسپين از B&Mمقام قهرماني و تيم سونامي از پژوهش سراي خواجه نصير طوسي مقام دوم را به دست آورد.
وي افزود : بهترين تيم فني طراحي ربات زير دريايي MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام قهرماني را از آن خود کرد.
آقاي سعيدي گفت : در ليگ ربات استاندارد فوتباليست MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام نخست ، تيم AUT-NAO TEAM از دانشگاه صنعتي امير کبير مقام دوم و BERLIN UNITED- NAOTH از دانشگاه هامبولت برلين آلمان مقام سوم را کسب کردند.
وي افزود : در ليگ ربات فوتباليست استاندارد نوآوري در تحقيق BERLIN UNITED- NAOTH از دانشگاه هامبولت برلين آلمان مقام اول و تيم MRL از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مقام دوم و تيم DUTCH NAO_TEAM از دانشگاه آمستردام هلند مقام سوم را به دست آوردند.
دبير ستاد اطلاع رساني هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران اضافه کرد : در بخش نمايش دانشجويي تيم شهاب دانش از دانشگاه شهاب دانش قم مقام اول ، تيم ويستا فن آوران امير کبير از مرکز رشد دانشگاه امير کبير مقام دوم و تيم MSAاز دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس مقام سوم را کسب کردند.
وي گفت : در ليگ ربات مين ياب خودکار نيز تيمMFT از مجتمع فني تهران مقام اول، تيم WISE از دانشگاه جامع علمي و کاربردي واحد آذربايجان شرقي مقام دوم و تيم فربد از دانشگاه آزاد اسلامي شيرگاه مقام سوم را به دست آورد.
هفتمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران 2012 با حضور 347 تيم ايراني و 50 تيم خارجي در 16 رشته در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.

iribnews.ir