من چند تا نسخه vb مختلف رو کامپيوترم نصب کردم
داخل همشون وقتي text باز مي کنم و f5 رو مي زنم يکي از اين پيام هاي dont send مي ده
نمي دونم بايد چي کار کنم
دارم ديوانه مي شم
نسخه ها رو هم رو کامپيوتر دوستم ريختم
تو اونجا مشکلي نداشت
چي کار کنم