زندگي از ديد گوگل
هفته گذشته گوگل از يکي ديگر از پروژهآ*هاي آينده خود رونمايي کرد.

اين پروژه که عنوان عينک گوگل يا Google Glass را به خود گرفته در حقيقت يک عينک است که ميآ*تواند جايگزين دستگاهآ*هاي تلفن همراه امروزي گردد.

گفته ميآ*شود که عينک گوگل دومين پروژه بزرگ گوگل است که براي سالآ*ها گوگل فکر ساخت و اجراي آن را در سر ميآ*پرورانده است. بر اساس گزارش پايگاه خبري Tech Crunch ممکن است در زمان ارائه اين پروژه به عموم، نام آن نيز تغيير پيدا کند.

در اين گزارش آمده که از ماه ژوئن 2003 پايگاهي به نام GoogleEye.com به نام گوگل ثبت شده که به احتمال زياد همين نام که به معني چشم گوگل است به اين پروژه داده خواهد شد.

به هر حال هر نامي که به اين پروژه داده شود در حقيقت ماهيت آن عينکي خواهد بود که دادهآ*هاي مرتبط با کاربر خود را هنگامي که روي چشم وي قرار ميآ*گيرد، به او نشان ميآ*دهد.

اين دادهآ*ها از وضعيت آب و هواي منطقه گرفته تا نکاتي که کاربر به منظور يادآوري به حافظه آن سپرده است، شامل ميآ*شود. کاربر ميآ*تواند با اين عينک با دوستان خود به صورت تصويري تماس گرفته با آنآ*ها مکالمه داشته باشد يا قراري را تنظيم کرده و آن را به حافظه عينک بسپارد. ديگر ابزارهاي گوگل مانند نقشه گوگل ميآ*تواند در انتخاب مسير به کاربر کمک کرده و راهآ*ها را روي شيشه عينک به وي نشان دهد. همچنين اين عينک از امکان پردازش صوت به منظور اخذ فرامين کاربر به عنوان يکي از راهآ*هاي تعامل با کاربر خود، برخوردار است.

يکي از افراد کليدي در توسعه اين پروژه شخصي است به نام بابک پرويز که فردي ايراني بوده و در رشته مهندسي برق از دانشگاه شريف فارغآ*التحصيل شده است. وي براي تکميل تحصيلاتش به دانشگاه ميشيگان آمريکا رفت و در سال 2001 در تحقيق دوره دکتراي خود به دانشگاه هاروارد منتقل شد و همآ*اکنون نيز در دانشگاه واشينگتون تحقيقات خود را دنبال ميآ*کند.

بابک پرويز پيش از آن که به گوگل بيايد روي مقالهآ*اي با عنوان کاشت قطعات الکترونيکي نوري روي شيشه و پلاستيک کار ميآ*کرده است. گفته ميآ*شود که گوگل با استفاده از اين طرح قصد دارد روي صفحهآ*هاي نمايش نسل آينده کار کند.

ديگر همکاران بابک پرويز در اين پروژه استيو لي و سباستين تران هستند.

هر چند در حال حاضر عينک گوگل در حد يک طرح به سرميآ*برد اما پيشآ*بيني ميآ*شود براي سال آينده به منظور ارائه به کاربران آماده گردد. از طرف ديگر بيان ميآ*شود که بسياري از ابزارهاي گوگل مانند نقشه اين شرکت در اين پروژه به کمک آن ميآ*آيند اما پس از آماده شدن ميآ*تواند جايگزين فناوريآ*هايي مانند تلفنآ*هاي هوشمند گردد.