عزیزم من چند تا برنامه fpga به همرا شبیه سازی شده می خواهم زیاد یشرفته نباشه کاردانی سخت افزارم