من چند تا برنامه fpga می خوام که زیاد سخت نباشه و با نرم افزار Foundation پیاده سازی شده باشه و زیاد هم وقت ندارم