سلام
یه پروژه درست می کنم و مراحلش را کامل می کنم و پروگرام هم میشه.بعد از بستنش، وقتی روی نام اون پروژه که با فرمت ise. کلیک می کنم که باز شود نرم افزار ise باز می شود و وقتی می خواهد پروژه را بالا بیارود این ایراد را می گیرد:

نمی دونم این دیگه از کجا اومده. اعصابم را بی خود خورد می کنه تا این را میبینم. دلیلش چیه؟ چیکارش کنم از شرش راحت بشم؟