میشه لطفآ یکی به من بگه توی memory چه خبره و چی میشه که از pointer و اینا استفاده میکنیم... data چیه تو مموری و stack... لطفآ منو از این وضع بحرانی در بیارین. oo: