باسلام
می خوام به صورتی که در عکس می بینید سنسور هایی در جلوی یک دستگاه قرار داده بشه و فرستنده هاش هم دقیقا مقابلش. این سنسور ها دائم باید نبود مانع را تایید کنند. در صورتی که مانعی جلوی 4 تا از این سنسور ها قرار بگیره برق دستگاه قطع بشه. می خواستم دوستان ببینید راهنمایی کنید که این ایده به چه صورت و با چه قطعاتی و چه نوع مداری قابل اجراست.

O
O O
O O O
O O O
O O
O