کسی در مورد کد های رنگ IF-Transformer ها اطلاعی داره؟
من یه آی اف 4.5 مگا هرتز می خوام. اما رنگش را نمی دونم.
کسی می تونه کمک کنه؟