سلام
درباره سنسور دستگاه بیلیروبین متر هر کس اطلاعاتی داره یا سایت خاصی رو میشناسه لطفا کمک کنه!!!!!!!!!!!!! :angry: