تاسیس دکتری مکاترونیک در ایران

مکاترونیک گل بود به سبزه نیز آراسته شد

برای اولین بار در کشور ، دکتری مهندسی مکاترونیک تصویب شد

دانشگاه آزاد شهر مجلسی اولین دانشگاه در ایران خواهد بود که دانشجوی دکتری مکاترونیک جذب می کند

تا کنون دانشگاه آزاد شهر مجلسی در کارشناسی ارشد مکاترونیک ، فارغ التحصیل داده است

لازم به ذکر است این داشنگاه تاکنون در هیچ رشته ای ، مقطع دکتری نداشته است و مکاترونیک اولین رشته این دانشگاه در مقطع دکتری می باشد.

پیش از این نیز دانشگاه امیرکبیر در مقطع فوق دکتری داشجوی مکاترونیک گرفته بود

همچنین اکنون در مقطع متوسطه برخی از هنرستان ها دارای رشته مکاترونیک می باشند

لذا اکنون در ایران رشته مکاترونیک در پنج مقطع متوسطه (هنرستان) ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، فوق دکتری (پست دکتری) ؛ تدریس می گردد.

منبع:

کد:
http://grad.iaumajlesi.ac.ir/grad/index/the-news/140-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7.html