سلام دوستان ببخشيد ميشه با L297 هم استپر موتور دوقطبي و هم استپر موتور تک قطبي درايو کرد؟!
ممنون ميشم اگه يک توضيح کوتاه در مورد بديد