سلام دوستان من براي درس منابع تغذيه احتياج به مقاله 10 تا 20 صفحه روشهاي جبرانسازي توان راکتيو دارم.
لطفا تا 3 روز ديگه برسونيد.
thanaks