سلام کسی میتونه اسم چندتا سنسور غیر تماسی واسه دما به من بگه