سلام. شماره تراشه ای که داخلش پمپ شارژ و اینورتر داشته باشه مثل max232 برای تولید +10 و -10 ولت از +5 ولت و تو بازار ایران باشه میخوام. جریان زیادی لازم ندارم در واقع برای درایو دو تا پ امپ لازم دارم