توي عکس 2تا مقاومت هست که نياز به کمک دوستان دارم


اين مدار مربوط به آي سي اندازه گيري جريان و ولتاژ برق شهر هست

مقاومت 200 ميکرو اهم توي بازار هست ؟

اون مقاومتي که nc هست يعي چي ؟

لطفا اون قسمت سوم هم که با کادر قرمز مشخص کردم را هم توضيح بديد

دوستان کسي با اين آي سي کار کرده ؟ mcp3909

با تشکر