سلام من یه برنامه برای ADC این میکرو نوشتم که تو دیباگینگ کیل کاملا درست کار میکنه و مقدار ولتاژ رو تبدیل میکنه ولی نمیدونم چرا تو پروتئوس جواب نمیده

اینم کدش هست

IODIR0=0xffffffff
IODIR0 = 0x00FF0fff
VPBDIV = 0x02
ADCR = 0x200601
ADCR |= 0x01000000
while ((ADDR & 0x80000000) == 0)
val = ((ADDR >> 6) & 0x03FF)
IOSET0=val

شماتیک خاصی داره oo: