سلام از دوستان کسی نقشه تاسیسات برقی ساختمان با محاسبات افت ولتاژو تعداد روشنایی مجاز و غیره داره
برام مهم محاسباتشه
تا 4 طبقه
:cry2: