در مورد پست هاي تبديل 63 به 20 كيلو ولت
باسلام خدمت دوستان عزيز
من مي خواستم اطلاعاتتي در مورد اين پست ها بدست بيارم.مثل اينكه هر يك از اين تجهيزات چگونه كار ميكنند يا هر بخش از اين پست چه وظيفه اي دارد ........ و بهطور كلي اطلاعاتي جامع در مورد اين پست ها مي خواستم (اعم از اطلاعات مربوط به اوپراتوري و اطلاعات دقيق در مورد جزئيات و كليات هر بخش...و اينكه مثلا فيدرهاي اين پستها يا سكسيونر ها چه وظيفهاي دارند و چنين اطلاعاتي از ديگر بخش هاي اين گونه پست ها (post compact و پست هايي كه بر روي زمين پياده مي شون. ).....اگر كمكم كنيد بسيار ممنون مشم اين اطلاعات براي من يكم مهم است.....با تشكر.