چگونه میتوان جریان هجومی ترانس را با سیمولینک کتلب طراحی کنم
یا اگه کسی بلده ممنون میشم برام انجام بده هرینشم پرداخت میکنم
ممنون از توجهتون