ميخواستم اگه اطلاعاتي از اين گوشي داري که خوبه يا بده يا اينکه خودتون استفاده کرديد براتون خوب بوده يانه
ميخواستم يکي بخرم گفتم با شما هم مشورت کنم
ممنون :smile: