با سلام

نحوه پروگرام کردن stm32 به وسيله jlink ...

با استفاده از نرم افزار SEGGER -j flash ... خيلي راحته ... :nice:

http://designer2013.blogsky.com/1391/03/09/post-46/

موفق باشيد ...