سلام من یه سنسور دیدم مثل میله بافتنی است به طوا 10 تا 15 سانتیمتر .که در داخل اب قرار می گیرد ودمای اب را اندازه می گیرد..اسم این سنسور چیست وبعد برای اتصال به مبکرو باید از چه المانهای دیگر باید استفاده کنم ..ممنون اگر راهنمایی کنید