با سلام
اگر ممکن باشد چند نمونه از نقشه هاي برقي ساختمان را در اختيار من قرار دهييد. ممنون