سلام دوستان مقاله اي مفصل در باره يونيزه شدن هوا و برق گرفتگي در اثر اون ميخاستم . اگه لينک هم بديد باز خوبه