سلام
بهترین نرم افزار برای شبیه سازی تو زمینه مکاترونیک چیه که بتونه plc رو هم شبیه سازی کنه؟