آيا مي دانيد كه:
آيا مي دانيد كه تلويزيون هاي با اينچ بالا چگونه كار مي كنند اين تلويزيون ها توسط
سه پروإ¾إ¾زكتور RGB كه اين سه پروزكتور ، سه رنگ اصلي قرمز ، سبز و آبي هستند
به صفحه تلويزيون كه صفحه پلاستيكي و مات مي باشد تابيده مي شود ودر نهايت
توسط يك لامپ هالوزن كه به صفحه تابيده مي شود ، تصوير تشكيل مي شود.