در کارل درا x6 برای تایپ ی چسپان چه باید کرد؟
مثلا کلمه
زیبا
را اینطور میبینید:

زی با

گسسته است

فقط در مورد ی اینطور است در حالی که در افیس این مشکل را ندارم در ویندوز 7 التیمیت کار میکنم.
لطفا راهنمایی کنید.