سلام.
من ميخوام برنامه يك دماسنج ديجيتالي با fpga ر رو با verilog بنويسم .
نميدونم دقيقا از كجا بايد شروع كنم . لطفا راهنماييم كنيد
اگر كسي برنامه ي مشابه داره به ايميلم ارسال كنه.
ghasedakrock@ymail.com