سلام.
من یه مدار برای دریافت و تقویت سیگنالABRساختم در قدم اول می خوام با گین 10 یا 1برای تقویت کننده ابزار دقیقم(AD524به خاطر SLEW RAITبالاش) ecg بگیرم ولی خروجی هیچ شباهتی به ecgنداره .یه بارم با سیمولاتور گرفتم ولی چون سیمولاتوره خراب شده دیگه نمی تونم مدارمو چک کنم که درسته یا نه.فیلترامم با OP07بستم .گین کلی 9000یا 900 .علتش چی می تونه باشه؟