سلام.
کسی OP-AMP ای میشناسه که با ولتاژ حدود 44 ولت بتونه کار کنه ؟
من نیاز به 42 ولت DC در خروجی دارم که مسما OP-AMP مورد نیازم بتونه با ولتاژ حدود 44 ولت به راحتی کار کنه.
نیاز به سرعت و پهنای باند بالا هم ندارم. یه چیز معمولی تو مایه های LM324 که بتونه با ولتاژ حداقل 44 ولت کار کنه. (LM324 بیشتر از 32 ولت جواب نمیده)
ضمنا تک تغذیه ای باشه چون برای کاربرد DC میخوام.