اولین دوره مسابقات ربات های شطرنج باز - زمستان 1391


گروه مکاترونیک پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، قصد دارد اولین دوره مسابقات ربات های شطرنج باز را در زمستان 1391 برگزار نماید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://mechatronici.com/chess

http://chess.mechatronici.com