سلام كسي مي دونه اگر بخواهم كد برداري و كد گذاري كانال رو انجام بدم مخصوصا با ldpc كد ها بهتره از fpga استفاده كنم يا dsp چون هيچكدوم رو بلد نيستم. كوم آسونتره تا از صفر شروع كنم؟ :read: