سلام
من ی مدته کهVHDL کار میکنم به نظرم زبان سخت افزاری شیرینی هستش به همین دلیل توی این پست میخایم با این برنامه سخت افزاری آشنا بشیم ...
توجه کنید که استاندارد VHDL برای توصیف مدارها ارایه شده نه برای طراحی سخت افزار .
VHDL -93آخرین نسخه استاندارد شده این زبان است .که البته استاندارد بودن این مزیت را دارد که کدهای آن بین ابزارهای مختلف مدلسازی و شبیه سازی قابل حمل است .به این معنی که کدVHDL نوشته شده در یک ابزار طراحی قابل استفاده در ابزارهای طراحی دیگر میباشد .اما متاسفانه تنها برای مدل سازی استاندارد شده نه برای سنتز طرح های مدل سازی شده.
در VHDL از روشهای مختلفه باز بینی و عیب یابی میتوان استفاده کرد .اکثر لوازمه الکترونیکی امروزه به سرعت رو به تحول است و نیاز به طراحی مجدد است ..این زبان به سادگی قبله خاندان و سلسله مراتبی و ساخت یافته است .همچنین VHDL از ترکیبهای همزمانی و ترتیبی نیز پشتیبانی میکنن ....
فک میکنم در حد مقدمه با VHDL آشنا شدین برای این که با این برنامه کار کنین باید آشنایت کامل با مدارات منطقی داشته باشین که البته کتاب مانو به عنوان منبع خوبی میتونه باشه
VHDL از دو قسمت اساسی تشکیل شده یکی نهاد (entity ) که پورتهای ورودی و خروجیو معرفی میکنه که و قسمت معماری (architecture ) توصیف ساختاری یا رفتاری یک قطه (component ) را معرفی میکند.
فک میکنم این پست طولانی شد اگه استقبال شد ادامه بدیم.........