سلام به اساتید یک سوال داشتم کسی میتونه راهنمایی کنه؟

برای یک L با مقدار اندوکتانس 2.5 میلی هانری ، 200 میلی امپر از چه سیم و چه اندازه و چه قطری چند دور باید داشته باشد .

پیشاپیش از راهنماییتان ممنونم.