یه سوال؟
چرا مدت زمانی که طول میکشه تا سرعت ژنراتور سنکرون به حالت پایدار خود برسه بسیار بیشتر از مدت تثبیت ولتاژ خروجی ژنراتور است؟
مرسی