سلام
ميدونيم که براي کاهش جريان هجومي ترانس از استراتژي سوئيچينگ کنترل شده هنگام برقدار کردن فازها استفاده ميشه که در اين روش ما نياز به دونستن شار پسماند درون هسته ي هريک از فازها داريم حالا سوال من اينه که به چه روشي ميشه شار پسماند درون هسته ي فازها رو اندازه گيري کرد؟ :read: