خواهش میکنم من می خوام از عضلات دست سیگنال جذی کنم با EMG یه کارایام کردم توروخودا اگه کسی سر رشته دارهوEMG AMPLIFIRE ساخته یا تا حالا EMG ثبت کرده کمک کنه کارم خیلی لنگه 2ماه درگیرم یه نمونه ساختم و خوب جواب نمیده یکی کمک کنه :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :sad: :sad: :sad: