اين ترفند بر روي گوشيهايي که زبان عربي رو ساپورت مي کنن بايد انجام داد اينه که چهار کلمه که با حروف گ چ پ ژ ، شروع مي شوند را به طريقي وارد گوشي کرد .اگه اين کار رو با يک گوشي ديگه که اين حروف رو ساپورت مي کنه انجام بديد خيلي کار شما رو راحت تر مي کنه (مثل نوشتن اين کلمه در گوشي ديگر و ارسال آنها به گوشي شما بوسيله پيامک)
براي استفاده از اين روش طبق مراحل زير عمل کنيد:
وارد کردن حروف گ چ پ ژ به گوشي
2- در قسمت نوشتاري پيامک ، زبان عربي را انتخاب کرده
3- قسمت ديکشنري رو فعال کرده ( اين کار را مي شه با کليد مداد نيز انجام داد )
4 - يکي از حروف گ چ پ ژ به دلخواه copy کنيد
5 - سپس کليد مداد رو يک بار ديگه مي زنيم ،Dictionary انتخاب و از منوي سمت راست آن کزينه Insert word رو انتخاب کنيد
6 - تو پنچره Word ،حرفي که copy کرديم paste ميکنيم
در بيشتر گوشيهاي جديد مي توان به جاي مداد از کليد # استفاده کرد
خوب ، سه کلمه ديگر را به همين طريق وارد ديکشنري مي کنيم. خوبي اين روش اينه که فقط يکبار بايد انجامش داد( حتي بعد از خاموش و روشن کردن گوشي هم لازم نيست يک بار ديگر اين مراحل را تکرار کرد)
7 - وقتي چهار کلمه را به همان روش ذکر شده وارد کرديد ، مي رسيم به نوشتن پيامکهاي شامل حروف فارسي .
هنگام وارد شدن به محيط نوشتاري پيامک ، اگر بخواهيم که مثلا از حرف گ در نوشته خود استفاده کنيم . براي اين کار اول ديکشنري را فعال مي کنيم که براي بيشتر گوشي ها براي فعال کردن سريع اين گزينه از کليد # استفاده مي کنيم
8- وقتي که ديکشنري رو فعال کرديم ، براي استفاده از حرف گ يک بار عدد شماره 8 را مي زنيم و بلافاصله چند بار پشت سر هم کليد * را فشار مي دهيم . سپس به حرف گ مي رسيم .
هنگامي که حرف گ نوشته شد ، ديگر به کليد * دست نمي زنيم . خوب اين از حرف گ
براي ادامه نوشتن ديکشنري را غير فعال مي کنيم و به نوشتن خود ادامه مي دهيم . همين طور براي نوشتن حروف ديگر :
براي نوشتن حرف گ : زدن عدد 8 و بلافاصله بعد از آن پنج بار زدن کليد *
براي نوشتن حرف چ : زدن عدد6 و بلافاصله بعد از آن چهار بار زدن کليد *
براي نوشتن حرف پ : زدن عدد 2 و بلافاصله بعد از آن پنج بار زدن کليد *
براي نوشتن حرف ژ : زدن عدد 5 و بلافاصله بعد از آن پنج بار زدن کليد *


اين تنظيمات براي همه گوشي ها يکسان نيست ولي روال کار به همبن صورته...