سلام
کسی در مورد نحوه تست پایداری رله دیستانس چیزی میدونه؟ ممنونم از همگی شما