سلام
از دوستان کسی پیرامون مباحث اثر فیزیکی امواج مایکرویو (مثل حرارت برروی اجسام) و محاسبات مگنتهای در کل اصول کاریشون اگر مقاله یا لینک های مفیدی دارید لطفا در این تاپیک قرار دهید.
باسپاس