سلام
من یه مقاله فارسی برای سمینار در مورد تاثیر هارمونیک ها بر عملکرد موتور احتیاج دارم.
ممنون می شم.