نرم افزارهايي که براي استفاده بهينه از اين بخش لازم است، در اين قسمت قرار داده مي شود.

1. براي مديريت فايلهاي فشرده، استفاده از نرم افزار سورس باز و فارسي Zip Manager: 7-Zip اکيداً توصيه مي گردد:
http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/sevenzip/7z442.msi