با سلام

در

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

دوستان کتاب اصول الکترونیک نوشته مالوینو را برای شروع توصیه کردهآ*اند. متاسفانه سایت ایشان (

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

) دیگر در دسترس نیست و امکان دانلود انیمیشآ*های آموزشی آن وجود ندارد. آیا از دوستان کسی هست که این انمیشنآ*ها را قبلا دانلود کرده باشد؟! آیا امکانش هست مجددا پلود نمایید؟

پیشاپیش از لطف شما سپاسگذارم.