بمب گوگلی ایرانیان برای یاهوhttp://www.helloyahoomail.net/سلام یاهو! چطوری؟ سلامتی؟ ما هم بد نیستیم. ملالی نیست جز دوری شما كه آنآ*هم به لطف حذف ما از لیستت بیشتر شده.

حالا شناختی؟ ما را یادت آمد؟ ما ایرانی هستیم. یعنی اهل ایرانیم. ایران هم كه حتماً میآ*دانی كجاست؛ چون تو آمریكایی هستی و هر روز اخبار جدیدی از تهدید ما به جنگ و بمب و این حرفآ*ها روی سایتت میآ*گذاری.اگر میآ*خواهی بیشتر راجعآ* به ایران بدانی كافی است به نقشه دنیا نگاه كنی. ما آنقدر كوچك نیستیم كه برای پیدا كردنمان خیلی زحمت بكشی.

وسط یكی از راهبردیآ*ترین نقاط دنیا، یعنی خاورمیانه، یك گربه میآ*بینی كه آرام سر جای خودش نشسته و به آ*قول آن جوك معروف، دارد ماستش را میآ*خورد.البته این گربه قبلا اینآ*قدرها هم ساكت نبود. اصلا یك شیر بود. یك شیر پرابهت كه نگاه به یال و دمش همه را سرجای خودشان میآ*نشاند. دمش توی هند بود، سرش توی اروپا، پایش در یمن بود و سرش در مصر.2هزارسالی اینآ*جوری بود؛ حالا یك وقت بزرگآ*تر، یك وقت هم كوچكآ*تر. اگر بازهم دقیقآ*تر بخواهی ما 7هزارسال پیش به این سرزمین آمدیم، مثل شما كه 500 سال پیش به آمریكا رفتید.تقریبا 3هزارسال پیش بود كه حكومتآ*های محلی بزرگی راهآ*انداختیم، مثل شما كه 350 سال پیش حكومتآ*های محلی راهآ*انداختید.

دقیقا 2566 سال پیش بود كه كورش كبیر، كه تقریباً همه دنیای آنآ*روز را فتح كردهآ* بود، با فتح بابل، بزرگآ*ترین شهر دنیا، (همین بغداد كه الان دست شماست) اولین امپراتوری بزرگ تاریخ را بنا كرد، اسمش را هم پدران ما گذاشتند: «ایران»، مثل پدران شما كه دقیقا 231 سال پیش در جنگ با انگلیسآ*ها امپراتوریآ*تان را بنا كردند و اسمش را گذاشتند «ایالات متحده».


جالب این كه وقتی كورش بابل را بدون ریختن خون از دماغ یك نفر فتح كرد، اعلامیهآ*ای صادر كرد كهآ* الان به آ*آن میآ*گویند: «نخستین اعلامیه حقوق بشر» و در آن اهداف متعالیآ*اش را شرح داد، مثل پدران شما كه وقتی در جنگ با انگلیسآ*ها پیروز شدند، اعلامیهآ*ای نوشتند به نام: «اعلامیه استقلال» و در آن اهداف شان را شرح دادند.

از زمان تأسیس، ایران حدود 2 هزارسال است كه در مناسبات جهانی نقش اساسی داشته. مثل شما كه 150 سال است نقش مهمی در دنیا دارید.

از این مدت، ایران حدود 1100 سال ابرقدرت جهانی بودهآ*است، مثل شما كه 80 سالیآ*است كه این وضع را دارید و از این مدت، ایران 600 سال (در دورآ*ه های مختلف) تنها ابرقدرت دنیا بوده، مثل شما كه 16 سال است تنها ابرقدرت دنیا هستید.میآ*بینی یاهو جان! ما چقدر مشتركات تاریخی داریم. حالا یك صفر و دو صفر اختلاف كه این حرفآ*ها را ندارد.

حالا برو تاریخ بخوان ببین ملل مختلف، وقتی ایران به تنهایی ابرقدرت دنیا بوده در موردش چه نوشتهآ*اند و الان كه آمریكا ابرقدرت دنیاست در موردش چه میآ*گویند.

راستی میآ*دانی چهآ*كسی این شیر پر یال و كوپال را شكل گربه كرده؟ همان كسانی كه پدران شما با آنآ*ها جنگیدند و آنآ*ها را از سرزمینآ*هایی كه آباد كردهآ*آ* بودند بیرون آ*انداختند، با نانجیبان و خیانتكاران همدستشان رویآ*هم ریختند، یكی یالش را كند، یكی دمش را كه شد این گربه آرام.

البته این گربه آرام در دلش همیشه شیر داشته، همیشه؛ از داستانآ*ها و افسانهآ*ها كه بگذریم، یكی آریوبرزن بوده، یكی هم سورهآ*نا. یكی بهرام مهران بوده، یكی یعقوب لیث بوده، یكی هم حسن صباح. یكی رئیسآ*علی دلواری بوده، یكی هم حسن باقری و محمد جهانآ*آرا.

خلاصه اگر بخواهیم شرح بدهیم كه براین ملت چهآ*ها كه نگذشته، شرح اسفار هم درمقابلش چیزی نیست.

حالا هم چند صباحیآ*است كه دور، دور شماست و هركاری كه میآ*خواهید میآ*كنید! ما را هم از لیستآ*تان حذف كنید. ایرادی ندارد.

به قول ما ایرانیآ*ها: «این نیز بگذرد!» این هم بمب ما.
ماجرا را كه احتمالا تا حالا فهمیدهآ*اید.

بهآ*قول یكی از وبلاگآ*ها: «یاهو بهآ*عنوان یكی از دو پورتال بزرگ اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نامش حذف كرده.یعنی وقتی كه به آ*عنوان یك ایرانی بخواهید از گوشهآ*ای در دنیا، ثبت نام كنید و شناسهآ*ای مجازی برای خود بسازید، با نام هر دهآ*كوره و تكه خاكی برخورد میآ*كنید غیر از سرزمین پاك خودتان.یعنی اینكه نمیآ*خواهند سرپا باشیم، نمیآ*خواهند باشیم، نمیآ*خواهند ایرانی دوران باشكوه باشیم... میآ*خواهند ایرانی روزهای آغامحمدخان باشیم؛ بیآ*خاصیت، آرام، بیآ*غیرت، ساكن و بیآ*حركت، نادان و جاهل، مشغول به درگیریآ*های داخلی..»

البته اگر از اشتباه لپی آغامحمدخان بهآ*جای ناصرالدینآ*شاه كه بگذریم، دقیقا چنین اتفاقی افتادهآ*است.ماجرای «خلیج فارس» را كه یادتان هست.دوستان وبآ*باز، سایتی راهآ*انداختند كه در آن توضیح میآ*داد كه خلیج عربی نامی جعلی برای سرزمینیآ*است كه قرنآ*هاست «خلیج فارس» نامیده میآ*شود، حتی در نقشهآ*های عربی (arabian-gulf.info).

بعد مردم این سایت را به هم لینك دادند و اینآ*طور شد كه یك بمب گوگلی راهآ*افتاد. هركس از هرجای دنیا با كلیدواژه Arabian Gulf جستآ*وجو میآ*كرد، در انتخاب اول به این سایت میآ*رسید (و البته هنوز هم).

برهمان سیاق هم باز دوستان وبآ*باز در اعتراض به این حركت یاهو، وبآ*سایتی ساختهآ*اند و میآ*خواهند بازهم یك بمب گوگلی دیگر را بتركانند.

Yahoo mail كلمهآ*ای است با وزن اینترنتی مشابه Arabian Gulf و كمی بیشتر. در جستآ*وجوهای مردم دنیا، معمولاً یكی از 300 كلیدواژه اصلی جستآ*وجو شده و حتی از كلماتی مثل بوش یا ایران هم آن را بیشتر میآ*كاوند.

لینك helloyahoomail.net را هر كجا كه میآ*توانید، در وبلاگآ*ها، سایتآ*ها، فورومآ*ها و صفحات اینترنتیآ*تان قرار بدهید و با متنی كه در صفحه اصلی بمب گوگلی Hello Yahoo قرار گرفته همآ*فكری كنید.ما بمبآ*گذار نیستیم
البته بعضیآ*ها هم اشتباهات لپی انجام داده و به قولی از آنآ*ور بام افتادهآ*اند. مثلا یك دوست وبلاگآ*نویس نوشته: «مسئلهآ*هایی برای من پیش آمده و آن این است كه چرا ما ایرانیان و كسانی كه ادعای ایران آ*دوستی داریم به فكر ترمیم چهره ایران در دنیا نیستیم؟ چرا به جای بمب گوگلی در اعتراض به یاهو، در مورد فرهنگ ایران امروز اخلاق مهمانآ*نوازی و مهربانی ایرانیان مطالبی نمی نویسیم؟ بهآ* نظر من باید دست از ساخت بمبهای این چنینی كه نتیجهآ*ای هم نخواهد داشت برداریم و در وبلاگهای مختلف خود و به زبانهای دیگری به جز فارسی از زندگی مردم ایران امروز بگوییم تا شاید افكار جهانیان در مورد ایران عوض شود و جهانیان بدانند كه ما در بیابانها زندگی نمیآ*كنیم و سوار شتر نمیآ*شویم!»برای این دوست عزیز و همه عزیزانی كه نمیآ*دانند بمب گوگلی چیست، بگوییم كه بمب گوگلی دقیقا همان وبآ*سایتی است كه شما از آن یاد كردهآ*اید.

اگر به helloyahoomail.net بروید با شرح كوچكی از سرزمین ایران و ملت ایران به انگلیسی سلیس مواجه میآ*شوید كه یكی از بهترین شرحآ*های كوتاهی است كه از مردم ایران و سرزمینآ*شان آمدهآ*است.

منظور از بمب گوگلی هم این است كه در وبآ*سایتآ*هایمان آن را به هم لینك بدهیم كه باتوجه به ساختار جستآ*وجوی گوگل، این سایت در صدر نتایج جستآ*وجوی كلیدواژه «Yahoo mail» قرار بگیرد و مردم جهان و بهآ*خصوص گردانندگان یاهو مجبور شوند آنآ*را بخوانند.

وگرنه این نه یك بمب است، نه موشك و نه عملیات انتحاری. كارش هم فقط اطلاعآ*رسانی است، همین.