سلام به همه
دارم رو يه برنامه VHDL کار ميکنم که تعداد زيادي حلقه FOR تو در تو داره. براي اينکه حجم لاجيک کمتري استفاده بشه، حلقه داخلي رو به صورت تابع، داخل يک پکيج تعريف کردم. آيا اين کار تاثيري در حجم لاجيک خواهد داشت؟ يا اينکه در هنگام سنتز، تابع (چون داخل حلقه بيروني استفاده شده) به تعداد حلقه کپي ميشه؟

کلا اگه کسي راه حلي براي فرار از دست حلقه هاي تو در تو داره ممنون ميشم.