دوستان کسی تاچ اسکرین 4.3" مقاومتی با کیفیت سراغ نداره ؟ میخوام با اشاره دست بگیره اگر روشگاهی میشناسید ممنون میشم معرفی کنید یا امکان وارداتش را دارید تعداد خریدارم