سلام. کسی از دوستان میتونه بگه رفتار ژنراتورهای متناوب تکفاز در مقابل جریانکشی لحظه ای (مثل راه اندازی یه موتور با خروجی این ژنراتور) چطوره؟