سلام
یه سوال داشتم خدمت اساتید
می خواستم بدونم این سنسور های فوتبالیست رو چجوری می بندید؟؟
این فیلتر چیه؟؟
می خوام پشت گیرنده ی معمولی ازین فیلترا بزارم چی کار کنم؟؟
بعضیا سنسور tsop میزارن
می خوام بدونم چی جوری ازش استفاده کنم؟
راستی اینا بردشون خیلی زیاده میی خوام کم کنم چی کار کنم؟؟
ای خدا
این توپا یه پالس 40 کیلوهرتز مزخرفی می ده که خدا می دونه