سلام به دوستان قدرتی
من میخوام با داشتن مشخصات ترانس و ابعاد هسته اش منحنی b_h رو تو متلب در بیارم
یکبار با فرض اشباع یکبار بدون اشباع
همچنین جریان هجومی ترانس
لطفا راهنمایی کنید